/українська версія нижче/

Your rain and my rain

While being in quarantine and self-isolation, we are confronted with a dual sense of disconnection and connection. The reason for this may be the online space where many communications are now transferring.

We’re apart. At the same time, we’re together. Touring through artists’ analog communication, Alex Fisher will reflect on how we connect, why we connect, and what our connection looks like — the guilt and the gladness. To paraphrase Endre Tót, your rain is not my rain. Although they are side by side.

Alex Fisher is an art historian, writer, and curator from Buffalo, now based in Kyiv.

Fisher has been engaged with the Ukrainian contemporary art context since 2017, and he has been living in Kyiv since 2019, conducting research as a Fulbright scholar in association with IZOLYATSIA and the Laboratory of Contemporary Art at Mystetskyi Arsenal.

While on Fulbright, he has written about developments in Ukrainian art for This is Badland, Kajet Journal, PIN-UP, VONO, C-print, and BLOK, amongst others. He has also worked on projects of Anton Belinskiy, Mykola Ridnyi, the Museum of Kharkiv School of Photography, the Ukrainian Photographic Alternative, and Gurtobus. He has also lectured at America House Kyiv and at museums and cultural centers from Mykolaiv to Sumy.

Fisher’s practice is rooted in deepening representation of and critical thinking around conceptual, experimental, and environmental contemporary art, primarily that is site-specific and exists beyond large urban centers.

*Lecture was in English

Твій дощ та мій дощ

В умовах карантину та самоізоляції ми стикаємося з подвійним відчуттям роз’єднаності та єднання з суспільством. Причиною цього може бути онлайн простір, куди зараз переміщуються чимало комунікацій.

Ми роз’єднані. І водночас ми разом. Досліджуючи аналогове спілкування художників_ць, Алекс Фішер поділиться міркуваннями про те, як ми контактуємо, чому ми це робимо і як виглядає наш зв’язок — із відчуттям провини та радості. Якщо перефразовувати Ендре Тота, твій дощ — це не мій дощ. Хоча він падає поруч.

Alex Fisher — мистецтвознавець, письменник та куратор з Буффало, який зараз базується в Києві.

Алекс займається українським контекстом сучасного мистецтва з 2017 року, а з 2019 живе в Києві як науковець програми Фулбрайт. Він проводить дослідження спільно з ІЗОЛЯЦІЄЮ та Лабораторією сучасного мистецтва Мистецького Арсеналу.

Протягом програми Фулбрайту він писав про процеси в українському мистецтві для видань This is Badland, Kajet Journal, PIN-UP, VONO, C-print та BLOK. Він також працював над проєктами Антона Белінського, Миколи Рідного, Музею Харківської школи фотографії, Української фотографічної альтернативи та над проєктом “Гуртобус”. Читав лекції в America House Kyiv, у музеях та культурних центрах від Миколаєва до Сум.

Фішерова практика ґрунтується на поглибленні репрезентації та критичного мислення навколо концептуального, експериментального, екологічного та сайт-специфічного сучасного мистецтва, а також такого, що існує за межами великих міст.

*Лекція відбулась англійською мовою.

Дивіться запис лекції у трьох частинах: частина 1, частина 2, частина 3